Pro děti od 6 do 12 let.

Kovbojové v prérii
20. 7. – 24. 7. 2020
Cesta do pravěku
27. 7. – 31. 7. 2020

2 500 Kč na týden včetně jídla.
Od pondělí do pátku, 7:30–16:00.
V Českém údolí a Borském parku.

Přihláška

Kontakt na vedoucí tábora:
Alžběta Poláčková
606 314 887
polackovabety@gmail.com

O děti se starají zkušení vedoucí dětských táborů, kteří mají kvalifikaci Zdravotník zotavovacích akcí.

Fotografie 2020

Příměstský tábor „Ve městě a přece venku“ vznikl jako autorský projekt Dany Lukášové, Oliny Mourkové, Tomáše Fuchmana a Dominiky Bláhové, kteří nabyli dojmu, že v Plzni a okolí existuje jen málo skutečně kvalitní nabídky letního programu pro děti. Spojili své zkušenosti nabité desítkou let dobrovolné práce ve skautských oddílech a jiných kolektivech s profesními zkušenostmi, láskou k přírodě a obdivem k všestrannosti, aby vytvořili letní ráj pro děti z Plzně a okolí a pro sebe naplňující a radostnou práci. Zároveň přistupují zodpovědně k prostředí, ve kterém vyrostli, pečují o něj a dále ho rozvíjejí. Viz program Pěstuj prostor - projekt Skautské údolí.

Na přelomu let 2017 a 2018 vedení příměstského tábora převzaly Adéla Dankovičová a Hana Troppová.

Od roku 2020 vede příměstský tábor Alžběta Poláčková a Markéta Mrázová.

Kontakt: Alžběta Poláčková
e-mail: polackovabety@gmail.com
telefon: 606 314 887

Vedení tábora a přípravný tým:

Alžběta Poláčková
Alžběta Poláčková
Již 4 roky je vedoucí 52. oddílu Žlutá střelka. Studuje Fakultu aplikovaných věd v Plzni, obor Výpočty a design. Ve volném čase se kromě skautingu věnuje horolezení a cestování.

Markéta Mrázová
Markéta Mrázová
6 let se aktivně podílí na vedení skautského oddílu. Studuje Pedagogickou fakultu, obor Biologie se zaměřením na vzdělání a matematická studia. Kromě skautingu se věnuje tancování.

Hana Troppová a Adéla Dankovičová
Od roku 2012 se podílíme na vedení 58. oddílu ve Starém Plzenci. Současně působíme jako výchovné zpravodajky skautského střediska Střela.

Hanka Troppová
Vystudovala Pedagogickou fakultu, obor učitelství pro první stupeň. Nyní pracuje jako učitelka na základní škole. Ve svém volném čase ráda cestuje, kreslí, poznává nové chutě a sporty.

Adéla Dankovičová
Po absolvování bakalářského oboru na Fakultě zdravotnických studií, obor fyzioterapie, pracuje jako fyzioterapeutka v Rehabilitačním centru TJ Lokomotiva. Když se naskytne volná chvíle, ráda si zatančí, zazpívá nebo tráví čas se svými kamarády.
Dana Lukášová
Bc. Dana Lukášová, 35
vedení týmu, organizace, komunikace s rodiči a veřejností
V letech 2003 až 2010 byla vedoucí skautského oddílu Stříbrná střelka. Vystudovala Fakultu mezinárodních vztahů VŠE v Praze a obor Personální řízení. Od roku 2009 pracuje jako specialistka firemního vzdělávání dospělých, lektorka a projektová manažerka v oblasti HR.
Olga Mourková
Mgr. Olga Mourková, 34
program, metodika
V letech 2007 až 2012 vedla skautský oddíl Sluneční údolí ve Starém Plzenci. Vystudovala Pedagogickou fakultu v Plzni. Od roku 2009 vede výtvarný kroužek v občanském sdružení Ty a já, od r. 2010 pracuje v Centru pro komunitní práci jako manažerka a metodička vzdělávacích projektů.
Tomáš Fuchman
Bc. Tomáš Fuchman, 30
web, technická podpora a zázemí
V letech 2011 až 2015 byl vůdcem 52. oddílu Žlutá střelka.
Živí se jako elektro projektant. Studoval Fakultu elektrotechnickou na ZČU. Ve volném čase odpočívá na kole nebo v bazénu.
Dominika Bláhová
Mgr. Dominika Bláhová, 35
administrativa, hospodaření tábora
Od roku 2011 byla zástupkyní vedoucího 52. oddílu Žlutá střelka a od roku 2010 byla hospodářkou střediska Střela.
Vystudovala Filozofickou fakultu ZČU, obor Blízkovýchodní studia a Antropologie populací minulosti. Pracuje na Krajském úřadě Plzeňského kraje.