Pro děti od 5 do 12 let.

S lítostí oznamujeme, že o letních prázdninách 2019 příměstské tábory neproběhnou


Kontakt na vedoucí tábora:
Adéla Dankovičová
723 800 299
zdravisilunajdesvsyru@seznam.cz

O děti se starají zkušení vedoucí dětských táborů, kteří mají kvalifikaci Zdravotník zotavovacích akcí.

Fotografie z posledního ročníku
Příměstský tábor „Ve městě a přece venku“ vznikl jako autorský projekt Dany Lukášové, Oliny Mourkové, Tomáše Fuchmana a Dominiky Bláhové, kteří nabyli dojmu, že v Plzni a okolí existuje jen málo skutečně kvalitní nabídky letního programu pro děti. Spojili své zkušenosti nabité desítkou let dobrovolné práce ve skautských oddílech a jiných kolektivech s profesními zkušenostmi, láskou k přírodě a obdivem k všestrannosti, aby vytvořili letní ráj pro děti z Plzně a okolí a pro sebe naplňující a radostnou práci. Zároveň přistupují zodpovědně k prostředí, ve kterém vyrostli, pečují o něj a dále ho rozvíjejí. Viz program Pěstuj prostor - projekt Skautské údolí.

Na přelomu let 2017 a 2018 vedení příměstského tábora převzaly Adéla Dankovičová a Hana Troppová.

Kontakt:

Adéla Dankovičová
e-mail: zdravisilunajdesvsyru@seznam.cz
telefon: 723 800 299

Vedení tábora a přípravný tým:

Hana Troppová a Adéla Dankovičová
Od roku 2012 se podílíme na vedení 58. oddílu ve Starém Plzenci. Současně působíme jako výchovné zpravodajky skautského střediska Střela.

Hanka Troppová
Vystudovala Pedagogickou fakultu, obor učitelství pro první stupeň. Nyní pracuje jako učitelka na základní škole. Ve svém volném čase ráda cestuje, kreslí, poznává nové chutě a sporty.

Adéla Dankovičová
Po absolvování bakalářského oboru na Fakultě zdravotnických studií, obor fyzioterapie, pracuje jako fyzioterapeutka v Rehabilitačním centru TJ Lokomotiva. Když se naskytne volná chvíle, ráda si zatančí, zazpívá nebo tráví čas se svými kamarády.
Dana Lukášová
Bc. Dana Lukášová, 31
vedení týmu, organizace, komunikace s rodiči a veřejností
V letech 2003 až 2010 byla vedoucí skautského oddílu Stříbrná střelka. V současné době řídí skautské středisko STŘELA. Vystudovala Fakultu mezinárodních vztahů VŠE v Praze a obor Personální řízení. Od roku 2009 pracuje jako specialistka firemního vzdělávání dospělých, lektorka a projektová manažerka v oblasti HR. Nyní je hlavně maminkou tříletého Filipa a skoro roční Emílie, se kterými znovu objevuje svět, sportuje a realizuje své nápady.
Olga Mourková
Mgr. Olga Mourková, 30
program, metodika
V letech 2007 až 2012 vedla skautský oddíl Sluneční údolí ve Starém Plzenci. Absolvovala zdravotnický kurz. Vystudovala Pedagogickou fakultu v Plzni. Od roku 2009 vede výtvarný kroužek v občanském sdružení Ty a já, od r. 2010 pracuje v Centru pro komunitní práci jako manažerka a metodička vzdělávacích projektů. V současné době je však především maminkou tříletého syna Antonína a ročního syna Kryštofa.
Tomáš Fuchman
Bc. Tomáš Fuchman, 29
web, technická podpora a zázemí
V letech 2011 až 2015 byl vůdcem 52. oddílu Žlutá střelka. Je absolventem zdravotnického kurzu a vůdcovské zkoušky.
Živí se jako elektro projektant a při tom studuje Fakultu elektrotechnickou na ZČU. Ve volném čase odpočívá na kole nebo v bazénu.
Dominika Bláhová
Mgr. Dominika Bláhová, 31
administrativa, hospodaření tábora
Od roku 2011 byla zástupkyní vedoucího 52. oddílu Žlutá střelka a od roku 2010 je hospodářkou střediska Střela. Absolvovala zdravotnický kurz.
Vystudovala Filozofickou fakultu ZČU, obor Blízkovýchodní studia a Antropologie populací minulosti. V současné době je finanční manažerkou operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a referentkou na úseku mládeže a sportu na OŠMS, KÚPK.
Jakub Václavovič
Jakub Václavovič, 21
vedoucí propagace, instruktor
Od roku 2011 vede střídavě mladší nebo starší kluky v 53. skautském oddíle. V roce 2013 působil jako instruktor v Camp Read, táboře amerických skautů, kde absolvoval kurz Plavčík/Vodní záchranář BSA. V roce 2015 absolvoval kurz zdravotník zotavovacích akcí a kurz Respektovat a být respektován. Příměstskému táboru se jako vedoucí týdne a vedoucí propagace věnoval již od jeho zrodu. Mimo skautingu se věnuje také mentoringovému projektu pro děti, dobrovolnictví pro RDC Totem, žonglování, pohybu v přírodě, studiu angličtiny a hudbě.
Martin Kolovský
Martin Kolovský, 22
vedoucí týdne, instruktor
Od roku 2011 vede skupinku mladších kluků v 51. skautském oddíle „Jednapadesátka“, ve kterém působí zároveň jako zástupce vedoucího a rámcově připravuje program pro celý oddíl. Absolvoval zdravotnický kurz a vůdcovskou zkoušku (Pracovník s dětmi a mládeží ve volném čase, hlavní vedoucí dětského tábora). Momentálně studuje na Fakultě architektury ČVUT v Praze se zaměřením na historickou architekturu.


Barča Cimlerová
Barča Cimlerová
instruktorka
Vít Spousta
Vít Spousta
instruktor
Martina Čechurová
Martina Čechurová
instruktorka
Kristýna Čechurová
Kristýna Čechurová
instruktorka
Alžběta Poláčková
Alžběta Poláčková
instruktorka
Kateřina Flaišhanzová
Kateřina Flaišhanzová
instruktorka
Šárka Preslová
Šárka Preslová
instruktorka
Šárka Porvichová
Šárka Porvichová
instruktorka
Monika Nováková
Monika Nováková
instruktorka