Pro děti od 5 do 12 let.

Kouzelnická školka
30. 7. – 3. 8. 2018
Pod pirátskou vlajkou
6. 8. – 10. 8. 2018 OBSAZENO
Indiánské dobrodružství
13. 8. – 17. 8. 2018OBSAZENO

ADVENTURE Výzvy pro děti od 12 do 15 let
6.–10. 8. 2018
13.–17. 8. 2018 OBSAZENO

1 800 Kč, Adventure 2 100 Kč na týden včetně jídla.
Od pondělí do pátku, 7:30–16:00.
V Českém údolí a Borském parku.

Přihláška

Kontakt na vedoucí tábora:
Adéla Dankovičová
723 800 299
zdravisilunajdesvsyru@seznam.cz

O děti se starají zkušení vedoucí dětských táborů, kteří mají kvalifikaci Zdravotník zotavovacích akcí.

Fotografie z posledního ročníku
prožít úspěch z výsledku svého úsilí Za účast dítěte na jednom běhu, tj. na týdenním programu, příměstského tábora „Ve městě a přece venku“ zaplatíte 1 800 Kč. V případě Adventure běhu 2 100 Kč.

V létě 2018 organizujeme 3 běhy tábora v těchto termínech:

Kouzelnická škola
30. 7. – 3. 8.

Pod pirátskou vlajkou
6. 8. – 10. 8. OBSAZENO

Indiánské dobrodružství
13. 8. – 17. 8. OBSAZENO

Adventure
6. 8. – 10. 8.

Adventure
13. 8. – 17. 8. OBSAZENO

Co je zahrnuto v ceně tábora?

zajištění smysluplného a propracovaného táborového programu pro Vaše dítě, od pondělí do pátku v době od 7:30 do 16:00 hodin
celodenní zdravá strava představující dopolední svačinu, teplý oběd, odpolední svačinu a pití během dne
neustálý dohled zkušených a certifikovaných vedoucích a instruktorů, včetně zdravotníka tábora
veškeré pomůcky a materiální zabezpečení (včetně sportovního náčiní a výtvarných potřeb)
každý účastník navíc obdrží upomínkové předměty
BONUS: Každý účastník tábora je ZDARMA úrazově pojištěn!

Jak dítě přihlásit?

Své dítě můžete přihlásit vyplněním elektronické přihlášky nebo také dodáním přihlašovacích údajů vedoucímu tábora. Po správném vyplnění přihlášky Vám bude doručeno písemné potvrzení o přijetí přihlášky dítěte na tábor na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.
Přihláška se stává závaznou až momentem uhrazení ceny tábora. Částku prosím odešlete do 14 dnů od vyplnění přihlášky na níže uvedený bankovní účet. Přihlášeným účastníkům, za které nebude včas zaplacena cena tábora, nejsme schopni garantovat volné místo.

Fio banka a.s.
číslo účtu: 2100455589/2010
variabilní symbol: datum narození dítěte ve formátu ddmmrrrr
do vzkazu pro příjemce uveďte jméno dítěte

Přihlašování dětí na příměstský tábor „Ve městě a přece venku“ je otevřeno do 31. 5. 2018 nebo do naplnění kapacity tábora. (Tuto skutečnost případně oznámíme na hlavní stránce tohoto webu.)

První den tábora, na místě srazu a registrace budete vyzváni k podepsání „Prohlášení zákonných zástupců”. Zároveň podepíšete písemnou verzi Přihlášky dítěte na tábor obsahující pravidla táborového řádu a podmínky vrácení peněz.

Jaké jsou podmínky vrácení peněz?

Při odhlášení dítěte z tábora do 30. 4. 2018 Vám bude vrácena plná výše platby, při odhlášení po tomto datu nebo během tábora ovšem nebude vrácena žádná částka, a to z důvodu vzniklých fixních nákladů pořadateli tábora.
Při akutním onemocnění u dítěte v době těsně před táborem, které podložíte lékařskou zprávou, bude vráceno 70 % účastnického poplatku. Ve skutečně výjimečných případech (vážné onemocnění doložené lékařským potvrzením, zranění způsobené na táboře) bude vrácena částka celá.